سوالات متداول

سوالات کارفرمایان

 • برون‌سپاری چیست؟ آیا برون‌سپاری برای من کاربرد دارد؟

 • در صورت عدم رضایت از پروژه‌ی انجام شده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 • مدت زمان مناقصه چیست؟

 • پروژه‌ی تضمین شده با پروژه‌ی عادی چه تفاوتی دارد؟

 • نبود کمیسیون در ویش ورک به چه معناست؟

 • فازهای ارائه شده توسط فریلنسر به چه معناست؟ پرداخت‌ها چگونه است؟

 • پرداخت امن چیست؟ چه مزیتی برای من دارد؟

سوالات فریلنسر ها

 • فریلنسینگ چیست و فریلنسر کیست؟

 • چگونه می‌توان پروژه انجام داد؟

 • چگونه احتمال انتخاب شدن توسط کارفرما افزایش می‌یابد؟

 • بدون کمیسیون بودن ویش ورک یعنی چه؟ آیا دور زدن ویش ورک معنا دارد؟

 • وجه تضمین پروژه چیست؟ آیا برای پروژه پولی می‌پردازم؟

 • ثبت پروژه‌ی ساده با ثبت پروژه‌ی ویژه چه تفاوتی دارد؟

 • فازبندی پروژه چه مزایا و معایبی دارد؟

 • چگونه می‌توان رزومه‌ی فریلنسر را مشاهده کرد؟

 • چرا فایل‌های خود را از طریق ویش ورک انتقال دهیم؟

 • در صورتی که کارفرما مبلغ پروژه‌ی مرا نپردازد چه اتفاقی حاصل می‌گردد؟

 • چگونه می‌توان پیشنهادهای بیشتری ثبت نمود؟

 • بعد از انتخاب شدن توسط کارفرما چه باید کرد؟

 • چطور انجام پروژه لغو می‌شود؟

 • آیا می‌توان خارج از بازه‌ی بودجه‌ی پروژه،‌ ارسال پیشنهاد نمود؟

 • قرارداد رابطه‌محوری به چه معناست؟