حریم شخصی در استفاده از ویش ورک

کاربران ویش ورک در حین استفاده از این وبسایت اطلاعات متعددی را به اشتراک می گذارند. در این سند تمامی اطلاعات ممکن که توسط کاربران قابلیت به اشراک گذاشته شدن دارند مورد بررسی قرار گرفته، و موراد استفاده از آن ها ذکر شده است. لازم به ذکر است در صورتی که تغییری در این سند ایجاد شود، این تغییر به اطلاع کاربران ویش ورک خواهد رسید.

 • نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی کاربران هنگام ثبت نام از ایشان دریافت می شود و همچنین در بخش پروفایل قابل ویرایش است. این اطلاعات توسط سایر کاربران ویش ورک قابل مشاهده هستند.
 • شماره تلفن همراه: شماره تلفن همراه کاربران هنگام ثبت نام از ایشان دریافت می شود و در بخش پروفایل قابل ویرایش است. این شماره تلفن همراه قبل از شروع کار با ویش ورک (قبل از ثبت پروژه یا ارسال پیشنهاد) مورد اعتبار سنجی قرار می گیرد. در زمان انجام پروژه و پس از پایان آن، شماره تلفن همراه کاربران با طرف های کاری ایشان به اشتراک گذاشته می شود. همچنین ویش ورک برای اعلان وضعیت پروژه ها و ارسال پیام های شخصی سازی شده برای کاربران از این شماره تلفن همراه استفاده خواهد کرد.
 • ایمیل: ایمیل کاربران هنگام ثبت نام از ایشان دریافت می شود و در بخش پروفایل قابل ویرایش است. ویش ورک برای اعلان وضعیت پروژه ها و ارسال پیام های شخصی سازی شده برای کاربران از این ایمیل ها استفاده می کند. همچنین در زمان انجام پروژه و پس از پایان آن، ایمیل کاربران با طرف های کاری ایشان به اشتراک گذاشته می شود.
 • گذرواژه: گذرواژه کاربران در ویش ورک به صورت رمز شده نگهداری می شود و حتی پشتیبانی ویش ورک به هیچ نحوی امکان دسترسی به آن را ندارد.
 • تصویر پروفایل: کاربران ویش ورک می توانند در بخش پروفایل، به حساب کاربری خود تصویر اضافه کنند، آن را ویرایش کنند، یا در صورت تمایل آن را حذف کنند. توجه داشته باشید که این تصویر توسط تمامی کاربران ویش ورک قابل مشاهده است.
 • حوزه کاری: فریلنسر های ویش ورک می توانند تعدادی از حوزه های تخصصی خود را در پروفایل خود درج کنند. این اطلاعات برای تمامی کاربران ویش ورک قابل مشاهده است.
 • تحصیلات: کاربران می توانند در پروفایل خود تحصیلات دانشگاهی خود را درج کنند. این اطلاعات توسط تمامی کاربران ویش ورک قابل مشاهده است.
 • سوابق کاری و نمونه کار ها: کاربران می توانند در پروفایل خود سوابق کاری و تصاویری از نمونه کار های انجام شده خود را درج کنند. این اطلاعات توسط تمامی کاربران ویش ورک قابل مشاهده است.
 • دوره ها و گواهینامه ها: کاربران ویش ورک می توانند دوره ها و گواهینامه های خود را در بخش پروفایل خود درج کنند. این اطلاعات توسط تمامی کاربران ویش ورک قابل مشاهده است.
 • پروژه ها: پروژه هایی که توسط کارفرمایان در وبسایت ویش ورک ثبت می شوند، توسط تمامی کاربران قابل مشاهده هستند. به محض شروع کار این اطلاعات تنها برای طرفین کاری قابل مشاده است و سایر کاربران دیگر به آن ها دسترسی نخواهند داشت.
 • پیشنهادات: جزئیات پیشنهاد های ثبت شده و هویت افراد پیشنهاد دهنده در ویش ورک تنها برای کارفرمای پروژه قابل مشاهده است.
 • پرسش و پاسخ: فریلنسر ها می توانند در صفحه جستجوی کار و صفحه مرتبط با هر پروژه، پرسش های خود درباره پروژه را از کارفرما بپرسند. متن این پرسش ها و پاسخ کارفرما به آن ها توسط تمامی کاربران ویش ورک قابل مشاده است، ولی هویت فردی که سوال را مطرح کرده است تنها برای مالک پروژه قابل مشاهده است.
 • گفت و گو: متن و فایل های ارسالی بین کاربران در حین انجام پروژه ها تنها توسط طرفین گفت و گو قابل مشاهده هستند. در صورتی که یکی از طرفین کاری درخواست داوری توسط ویش ورک را داشته باشد، پشتیبانی ویش ورک با مشاهده این پیام ها و فایل های ارسالی در بخش گفت و گو به این امر رسیدگی خواهد کرد.
 • اطلاعات مالی و پرداخت ها: اطلاعات مالی، پرداخت ها و برداشت وجوه کاربران تنها برای پشتیبانی ویش ورک قابل مشاهده است و سایر کاربران امکان مشاهده این اطلاعات را ندارند.